Plānots nodot ekspluatācijā 2021.gadā

1. stāva plāns

Izvēlieties dzīvokli

2. stāva plāns

Izvēlieties dzīvokli

3. stāva plāns

Izvēlieties dzīvokli

4. stāva plāns

Izvēlieties dzīvokli